Powrót

Obserwatorium Polityki Miejskiej

W ramach działalności Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (KIPPiM) zosała powołana platforma Obserwatorium Polityk Miejskich KIPPiM – będąca miejscem spotkań i wymiany wiedzy, doświadczeń oraz pomysłów, dla wszystkich osób, którym bliski jest los polskich miast.

www.obserwatorium.miasta.pl